Stanovisko hygienika k vodě z vodovodu

Voda z vodovodu a stanovisko Ministerstva zdravotnictví

1. 11. 2008 jsem zaslala dotaz na Ministerstvo zdravortnictví v tomto znění:

Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně kvality vody z vodovodu v restauracích.

Při žádosti hostů o nalití vody z vodovodu v restauraci (pokud host objedná jídlo a k němu nechce pít minerálku) se opakovaně setkáváme s odpovědí , že voda není z hygienického hlediska v pořádku. Přitom z téže vody vaří pokrmy i připravují led.

Jaký je prosím váš názor?

Během pár dní přišla odpověď v tomto znění:

Vážená paní doktorko,
k Vašemu dotazu, pokud jde o vodu používanou v zařízeních poskytujících stravovací služby uvádím, že podle § 19 a § 21 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů patří poskytování stravovacích služeb mezi činnosti epidemiologicky závažné a osoba, která je provozuje, je k jejich výkonu povinna používat jen vodu pitnou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak nebo druh činnosti nevyžaduje nebo neumožňuje užití vody jiné jakosti. V případě, že voda je dodávána do zařízení společného stravování z vodovodu pro veřejnou potřebu, má provozovatel tohoto vodovodu podle § 3 uvedeného zákona povinnost zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody.
V případě pochybností doporučuji Vám obrátit se s konkrétním podnětem na místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice.

S pozdravem

MUDr. Jaromír Hrubý
ředitel odboru

Komentáře

Od nejstarších po nejnovější.

Ztotožňuji se s tvrzením, že voda z kohoutku je mnohdy výrazně lepší než balená, což mi již před pěti roky potvrdil pracovník jedné nejmenované chebské laboratoře. Tuto informaci jsem se až dosud snažila šířit ve svém okolí sama za sebe. Nyní můžu slíbit aktivní účast v upřednostňování kohoutkové vody v Chebu a okolí za občanské sdružení OPONENT.

o.s. OPONENT, 19. 1. 2009 – 19:49 #

Přidat komentář

Zde jsou komentáře povolené pouze pro registrované uživatele. Registrace. Jste již registrován(a)? Přihlášení.© 2008 Vodovoda . A děkujeme za návštěvu!