Kampaň

Propagační akce projektu: vodní bar

Tvrdíte, že vodovoda není tak dobrá, jako voda balená?
To jste možná nezkoušeli porovnat jejich chutě ve slepém testu!

Abychom ukázali, že vodovoda je nejen ekologičtější a levnější, ale často i chutnější než balená voda, připravili jsme pro vás vodní bar. O co jde?

Ve třech karafách vám dáváme ochutnat tři vzorky vod. Vy vyplňujete formulář, kde hodnotíte nejprve chuť jednotlivých vzorků a pak hádáte, který vzorek je která voda.

Premiéru vodního baru zažili Pardubičtí v rámci Eurofestivalu dne 22.9.2010. Ochut­návali vodovodu, balenou pitnou vodu a balenou pramenitou vodu. (Vysvětlení dole)

Jste zvědaví, jak že test dopadl?

Krásně se ukázaly dva mylné stereotypy:

Vodní bar už také lákal návštěvníky na EkoFilmu v ČB, DesignBloku v Praze a Gastrofestivalu Ostrava.


Balená pitná voda je výrobek splňující požadavky na pitnou vodu. Tuto vodu lze získávat z jakéhokoli vodárenského zdroje, upravovat ji stejně jako vodu z vodovodu a rovněž požadavky na jakost jsou shodné s požadavky na „vodovodní“ vodu. Většina je jich ostatně z „vodovodní“ vody vyráběna. Balenou pitnou vodu lze na rozdíl od ostatních balených uměle doplňovat minerálními látkami (Ca, Mg, Na, K).

Balená pramenitá voda je výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje. Celkový obsah minerálních látek může být nejvýše 1000 mg/l (tedy stejně jako u pitné vody) a voda může být upravována jen vyjmenovanými fyzikálními způsoby. Termín pramenitá voda nahradil dřívější stolní vodu. Do balené kojenecké ani pramenité vody nelze přidávat žádné látky s výjimkou oxidu uhličitého.